Begreper

Her finner du definisjoner av sentrale begreper i Prosjekteiviseren.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Du finner også en nynorsk ordliste.

ProsjektveiviserenPrince2, norskPrince2, engelsk
Daglig loggDaglig loggDaily Log
Ekstern kvalitetssikringKvalitetssikringQuality assurance
Endringsledelse  
ErfaringsloggErfaringsloggLessons Log
Evaluering  
FaseplanFaseplanStage Plan
Gevinstrealiseringsplan  
GodkjenningGodkjenningApproval
InteressentInteressentStakeholder
Intern kvalitetssikringProsjektsikringProject Assurance
KonfigurasjonstyringKonfigurasjonssstyringConfiguration management
LedelsesproduktLedelsesproduktManagement Product
Løsningsbeskrivelse  
Mandat for konseptfasen  
PorteføljePorteføljePortfolio
ProduktProduktProduct
ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduct Description
Produktkø  
ProduktnedbrytingsstrukturProduktnedbrytningsstrukturProduct breakdown stucture
ProgramProgramProgramme
ProsjektProsjektProject
ProsjektbegrunnelseBusiness CaseBusiness Case
ProsjekteierstyringEierstyring (prosjekt)Governance (project)
ProsjektforslagProsjektforslagProject Brief
Prosjektorganisasjon  
ProsjektplanProsjektplanProject Plan
ProsjektproduktProsjektproduktProject product
ProsjekttilnærmingProsjekttilnærmingProject approach
Samfunnsøkonomisk analyse  
SluttrapportSluttrapportEnd Project Report
Sprintkø  
StyringsdokumentProsjektinitieringsdokumentProject Initiation Dokumentation
Styringsdokumentasjon  
Testplan  
Usikkerhetsanalyse  

Virksomhetsstyring

Eierstyring (virksomhet)Governance (corporate)

Deldette

Fant du det du lette etter?

*