Ekstern kvalitetssikring

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 10. Mai 2019

Uavhenging skjekk på at produktene er riktige for sitt bruk eller at de møter definerte krav.

Prince2, norsk: Kvalitetssikring

Prince2, engelsk: Quality assurance

Deldette