Endringsledelse

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Å lede ansatte og organisasjonen gjennom en endringsprosess slik at virksomheten oppnår forventede resultater.

Kommentar:

Endringsledelse må ikke forveksles med det å styre endringer i prosjektets omfang (omfangsstyring). Det er heller ikke det samme som "change management" i betydningen kontrollert endring av programvare i driftsmiljøet, ref ITIL.

Deldette