Erfaringslogg

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Erfaringsloggen er et ledelsesprodukt der det samles opp erfaringer underveis i prosjektet for å bruke disse senere i prosjektet eller i framtidige prosjekter

Prince2, norsk: Erfaringslogg

Prince2, engelsk: Lessons Log

Deldette