Evaluering

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

En evaluering er en beskrivelse av prosjektets forløp. Både positive og negative erfaringer skal evalueres. Evalueringen danner grunnlag for erfaringsbeskrivelsen.

Deldette