Gevinstrealiseringsplan

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

En gevinstrealiseringsplan er en oversikt over de forventede og ønskede gevinster i et prosjekt. Den anvendes til styring og planlegging av hvordan gevinster skal realiseres i prosjektet, og hvilke kontrollmekanismer som kan kvalitetssikre dette. Planen bør utarbeides med linjeorganisasjonen som skal overta ansvaret.

Deldette