Interessent

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater.

Prince2, norsk: Interessent

Prince2, engelsk: Stakeholder

Deldette