Intern kvalitetssikring

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Prosjektstyrets ansvar for å sikre at prosjektet utføres i henhold til beste praksis. Medlemmer av prosjektstyret (ofte kalt styringsgruppen) har et definert ansvar for intern kvalitetssikring. Prosjekteier har ansvar for å sikre gevinstfokus.

Prince2, norsk: Prosjektsikring

Prince2, engelsk: Project Assurance

Deldette