Konfigurasjonsstyring

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Tekniske og administrative aktiviteter knyttet til etablering, vedlikehold og endring av konfigurasjon over produktets livssyklus.

Et annet begrep for konfigurasjonsstryring kan være versjonshåndtering

Prince2, norsk: Konfigurasjonssstyring

Prince2, engelsk: Configuration management

Deldette