Ledelsesprodukt

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Produkter (dokumentasjon) som er nødvendig for å lede og styre et prosjekt. Ledelsesprodukter er de samme for alle prosjekter, men omfang og form kan tilpasses det enkelte prosjekt. Det finnes fire typer ledelsesprodukter; styringsdokumentasjon (obligatoriske ledelsesprodukter), supplerende dokumentasjon (vedlegg til styringsdokumentasjonen), registre og rapporter.

Prince2, norsk: Ledelsesprodukt

Prince2, engelsk: Management Product

Deldette