Løsningsbeskrivelse

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Funksjonell løsningsbeskrivelse: En beskrivelse av hva et IT-system gjør, og hvilken funksjonalitet det inneholder sett fra et brukerperspektiv.

Teknisk løsningsbeskrivelse:  En beskrivelse av hvordan funksjonaliteten er implementert rent teknisk i IT-systemet.

Prosjektveiviseren går ikke inn på utarbeidelsen av IT-systemer. Begrepet er derfor ikke brukt i Prosjektveiviseren (og er heller ikke brukt i PRINCE2).

Merk: Begrepet Løsningsbeskrivelse var i tidligere versjoner av Prosjektveiviseren definert som Prosjekttilnærming. Betydningen av Prosjekttilnærming er nå endret i samsvar med PRINCE2.

Deldette