Mandat for konseptfasen

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Et Mandat for konseptfasen er et ledelsesprodukt som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter et prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et oppdrag, en strategisk satsning eller et forslag til å løse et problem eller et behov. Det gir de som skal gjennomføre utredningsarbeidet/konseptfasen et mandat til å sette i gang sitt arbeide, herunder føringer og rammer for arbeidet i konseptfasen.

Deldette