Nynorsk ordliste

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 14. Mai 2019

 

Bokmål

Nynorsk

Avhengighet

Avhengnad (helst skrive om)

Begrunnelse

Grunngjeving

Effektmål

Verknadsmål

Erfaringslogg

Røynslelogg

Informasjonssikkerhet

Informasjonstryggleik
ModenhetMogenskap

Mulighet

Moglegskap

Prosjektbegrunnelse

Prosjektgrunngjeving

Prosjekteier

Prosjekteigar

Rammebetingelser

Rammeføresetnader

Prosjektomgivelse

Prosjektomgjevnad

Sannsynlighet

Sannsynlegheit

Suksessfaktorer

Framgangsfaktorar

Usikkerhet

Usikkerhetsstrategi, -styring, -analyse

Uvisse

Uvissestrategi, -styring, -analyse

Veiledning

Rettleiing

Virksomhet

Verksemd

Virksomhetsmål

Verksemdmål

 

 

 

 

Deldette