Portefølje

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 18. nov 2019

En portefølje er alle programmer og prosjekter som utføres av en organisasjon, flere organisasjoner eller deler av en organisasjon.
Prosjektveiviseren er rettet mot styring av de enkelte prosjektene og er ikke i seg selv ment å ivareta virksomhetens behov for porteføljestyring. Imidlertid vil porteføljestyringens prioritering og koordinering av hele porteføljen ha en klar kobling mot konklusjonene fra prosjektveiviserens beslutningspunkter; og da i særlig grad de tidlige beslutningspunktene BP1 og BP2.

Prince2, norsk: Portefølje

Prince2, engelsk: Portfolio

Deldette