Produktbeskrivelse

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

En beskrivelse av hensikten med produktet, sammensetning, hva det er basert på og kvalitetskriterier. Den er etablert under planlegging, så snart som mulig etter at behovet for produktet er identifisert.

Prince2, norsk: Produktbeskrivelse

Prince2, engelsk: Product Description

Deldette