Produktnedbrytingsstruktur

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Produktnedbrytningsstruktur er et hierarki av alle produkter som skal produseres og som er definert i en plan.

Prince2, norsk: Produktnedbrytningsstruktur

Prince2, engelsk: Product breakdown stucture

Deldette