Program

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Et program er en samling av prosjekter og aktiviteter med et felles overordnet mål som sammen vil medføre forandringer i en virksomhet, en myndighet eller en sektor, som gir gevinst for forretningen. Et program har ofte varighet på flere år, og programmets prosjekter kan gjennomføres i sekvens eller med hel eller delvis parallellitet

Prosjektveiviseren er rettet mot prosjektstyring og er ikke ment å være dekkende for de behovene som styring av et program vil innebære. Likevel er mye av de grunnleggende prinsippene og strukturene overførbare til programstyring.

Prince2, norsk: Program

Prince2, engelsk: Programme

Deldette