Prosjekt

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett eller flere produkter som bidrar til å realisere den avtalte Prosjektbegrunnelsen. Prosjekter kjennetegnes ved at oppgaven

  • er av unik karakter
  • har gitte mål
  • har en avgrenset ramme for omfang-, tid- og kostnad

Bruk av prosjekt som arbeidsform gir ofte en positiv effekt for linjeorganisasjonen i form av

  • større vekt på oppgaven
  • bedre styring av oppgaven
  • en god arena for tverrfaglig samarbeid

Prince2, norsk: Prosjekt

Prince2, engelsk: Project

Deldette