Prosjekteierstyring

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

De deler av eierstyring på virksomhetsnivå som er relatert til prosjektaktiviteter. Effektiv eierstyring på prosjektnivå sikrer at prosjektporteføljen er knyttet til de strategiske mål og at prosjektene ledes i henhold til ”beste praksis”.

Prince2, norsk: Eierstyring (prosjekt)

Prince2, engelsk: Governance (project)

Deldette