Prosjektprodukt

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

Prosjektproduktet er det som prosjektet må levere for å bli godkjent. Dette omfatter som oftest flere prosjektleveranser. En prosjektleveranse består ofte av flere produkter.

Prince2, norsk: Prosjektprodukt

Prince2, engelsk: Project product

Deldette