Prosjekttilnærming

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

En beskrivelse av hvordan prosjektet skal gå frem for å løse sin oppgave.

Prince2, norsk: Prosjekttilnærming

Prince2, engelsk: Project approach

Deldette