Sluttrapport

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

En rapport fra prosjektleder til prosjektstyret som bekrefter overlevering av alle produkter med tilhørende oppdatert Prosjektbegrunnelse, og en vurdering av prosjektets sluttresultat i forhold til det originale styringsdokumentet.

Prince2, norsk: Sluttrapport

Prince2, engelsk: End Project Report

Deldette