Styringsdokument

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Styringsdokumentet er et samledokument for den styringsinformasjonen som utgjør «kontrakten» mellom prosjekteier og prosjektleder. Styringsdokumentet m/vedlegg slik det ble godkjent ved BP3 utgjør prosjektets «baseline» og er grunnlaget for evaluering av prosjektets måloppnåelse ved prosjektets avslutning, (evt justert/oppdatert med godkjente endringer underveis).

Prince2, norsk: Prosjektinitieringsdokument

Prince2, engelsk: Project Initiation Dokumentation

Deldette