Virksomhetsstyring

Publisert: 10. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Det kontinuerlige arbeidet for å opprettholde et godt system for internkontroll som ledelsen bruker for å sikre at effektive ledelsessystemer, inkludert finansielle systemer for overvåkning og styring, er på plass for å sikre ivaretakelse av eiendeler, inntjening og virksomhetens omdømme.

Prince2, norsk: Eierstyring (virksomhet)

Prince2, engelsk: Governance (corporate)

Deldette