Erfaringslogg

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Erfaringsloggen er en oppsamling av erfaringer. Hensikten med erfaringsloggen er at den skal kunne brukes som et ledelsesverktøy både i inneværende og fremtidige prosjekt. Erfaringene kan derfor stamme både fra prosjektet eller tidligere prosjekt hvor man har gjort seg relevante erfaringer. Erfaringsloggen danner også grunnlag for evaluering av gjennomføringspraksis både i enkelte faser og for hele prosjektet. Erfaringsloggen kan ha ulikt format og kan etableres i et dokument, en database, eller et regneark.

Erfaringsloggen bør inneholde:

  • Erfaringstype - informasjon om hvilket prosjektnivå erfaringen er gjort på og hvem den vil være relevant for videre
  • Erfaringsdetaljer som beskriver hendelsen, årsak og virkning, eventuelle varselindikatorer, om det tidligere var identifisert som en risiko eller mulighet, og eventuelle anbefalinger
  • Registreringsdato
  • Registrert av - navn på vedkommende som har registrert erfaringen
  • Prioritet i henhold til prosjektets valgte kategorier

Det viktige med erfaringsloggen er at relevante erfaringer registreres slik at erfaringene utveksles og man kan lære av hverandre.

Deldette