Faseplan for gjennomføringsfase

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 04. Jan 2022

En faseplan er en detaljert plan for styring og oppfølging i en fase. Prosjektleder skal utarbeide en faseplan for hver gjennomføringsfase i prosjektet. Planen produseres mot slutten av inneværende fase – gjerne i sammenheng med faseavslutningsrapport for den nåværende fasen. Faseplanen ligner Prosjektplanen, men i Faseplanen blir hvert enkelt element brutt ned til et detaljeringsnivå som gjør at prosjektlederen kan bruke planen som et grunnlag for daglig oppfølging og kontroll.

En faseplan bør inneholde:

 • Leveranser og erfaringer fra forrige fase
  • Godkjente leveranser/produkter
  • Henvisninger til mer detaljert dokumentasjon, utover styringsdokumentasjonen, som kan være nyttig i neste fase
  • Utestående leveranser/produkter
  • Evaluering av forrige fase
   • Måloppnåelse
   • Prosjektstyring
 • Planlagte leveranser/produkter i fasen
 • Milepæler i fasen
 • Bemanningsoversikt iht ressursavtaler
 • Aktivitetsplan med aktivitetsbeskrivelser og ressurser
 • Budsjett for fasen
 • Toleranserammer for fasen
 • Fasens prosjektstyring og rapporteringsmekanismer

Faseplanen skal fungere som et viktig plandokument for prosjektlederen under fasens gjennomføring og oppfølging. Det er derfor viktig at faseplanen er tilstrekkelig detaljert til å oppfylle dette formålet, og viser hvordan og når fasens mål skal oppnås.

Deldette