Godkjent avslutningsanbefaling

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

I beslutningspunkt 4 skal prosjekteier ta stilling til om prosjektets samlede resultater er godkjent, og om avslutningsfasen kan starte.

Prosjekteier godkjenner prosjektets samlede resultater og gir klarsignal for å igangsette avslutningsfasen, ved å signere avslutningsanbefalingen

Deldette