Godkjent mandat for konseptfasen

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Et mandat for konseptfasen er et ledelsesprodukt som etableres av den organisasjonsenheten som spiller inn dette som et forslag til en ny en konseptfase. Mandatet utarbeides på bakgrunn av et problem eller et behov som skal løses. Det gir de som skal gjennomføre utredningsarbeidet/konseptfasen et mandat til å sette i gang sitt arbeide, herunder føringer og rammer for arbeidet.

Dersom virksomhetsledelsen/porteføljestyret godkjenner forslaget skal dokumentet signeres som en bekreftelse på at mandatet er godkjent og forankret i ledelsen.

Deldette