Godkjent prosjektforslag

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Et prosjektforslag er et ledelsesprodukt som skal gi et solid og fullstendig fundament for å igangsette prosjektet. Dersom prosjekteier godkjenner prosjektforslaget skal dokumentet signeres som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen.

Deldette