Godkjent sluttrapport

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

En sluttrapport er et ledelsesprodukt som lages under avslutningen av et prosjekt og dokumenterer hvordan prosjektet har gått.

I beslutningspunkt 5 skal prosjekteier ta stilling til om sluttrapporten i tilstrekkelig grad oppsummerer resultatene fra prosjektet og dokumenterer erfaringer. Dersom sluttrapporten gir et dekkende bilde av prosjektet skal den godkjennes av prosjekteier.

Deldette