Godkjent styringsdokument

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 05. nov 2019

I beslutningspunkt 3 skal prosjekteier ta stilling til om styringsdokumentet fra planleggingsfasen sammen med annen styringsdokumentasjon gir tilstrekkelig grunnlag til å beslutte oppstart av første gjennomføringsfase.

Dersom prosjekteier godkjenner styringsdokumentet skal dokumentet signeres som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen og at prosjektet kan gå videre til første gjennomføringsfase.

Les mer om formål og innhold i styringsdokumentet

Deldette