Interessentregister

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

​Interessentregisteret inneholder samlet informasjon om prosjektets interessenter. Dette omfatter

  • Hvem interessenten er
  • Interessentens tilknytning/relasjon til prosjektet
  • Interesser knyttet til prosjektets mål og gjennomføring
  • Mulig innflytelse på prosjektet
  • Interessentens informasjonsbehov
  • Tiltak for å ivareta interessenten, og oppfølging av disse

Interessentregisteret skal gi en total oversikt over prosjektets interessentbilde til enhver tid, og må derfor oppdateres jevnlig gjennom hele prosjektet.

Deldette