Kommunikasjonsstrategi

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

En Kommunikasjonsstrategi inneholder en beskrivelse av midlene for og hyppigheten av kommunikasjonen til parter både innenfor og utenfor prosjektet. Den gjør det lettere å involvere interessenter gjennom å etablere en styrt og toveis informasjonsstrøm.

Deldette