Konfigurasjonsstrategi

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Konfigurasjonsstrategien brukes for å identifisere hvordan, og av hvem, prosjektets produkter blir kontrollert og beskyttet.

Den besvarer spørsmålene:

  • Hvordan og hvor prosjektets produkter vil bli lagret
  • Hva slags sikkerhet for lagring og gjenoppretting vil bli opprettet
  • Hvordan de ulike produktene, deres versjoner og varianter vil bli identifisert
  • Hvordan endringer på produktene vil bli kontrollert
  • Hvor ansvaret for konfigurasjonsstyring vil ligge

En konfigurasjonsstrategi kan ha mange formater, inklusive frittstående dokument, en del av styringsdokumentasjonen, eller oppføring i et prosjektstyringsverktøy.

Deldette