Kvalitetsstrategi

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

En kvalitetsstrategi brukes for å definere kvalitetsteknikkene og standardene som skal anvendes, samt ansvar for å oppnå de definerte kvalitetsnivåene i prosjektet.  Kvalitetsstrategien beskriver prosedyrer, verktøy og teknikker som skal brukes. Roller, ansvar og timing av kvalitetsaktiviteter beskrives også her. 

For IKT prosjekter vil bruk av testtyper, testverktøy, testmetoder, testmiljø være naturlig å beskrive som en del av kvalitetsstrategien. Tids- og ressursplaner inngår sammen med øvrig planverk i prosjektet, eventuelt med detaljer i egen testplan.

Dersom det allerede finnes et etablert kvalitetssystem for prosjekter kan det være tilstrekkelig og kun dokumentere tiltak som er spesifikke for prosjektet.

Deldette