Mandat for konseptfasen

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 04. Jan 2022

​Et mandat for konseptfasen er et ledelsesprodukt som etableres av den organisasjonsenheten som eier og iverksetter en konseptfase. Mandatet utarbeides på bakgrunn av et problem eller et behov som skal løses. Det gir de som skal gjennomføre utredningsarbeidet/konseptfasen et mandat til å sette i gang sitt arbeide, herunder føringer og rammer for arbeidet.

Den overordnede hensikten med mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av det problemet eller behovet som skal utredes, hvilke endringer prosjektet skal skape, og hvilke rammebetingelser som gjelder for konseptfasen. Mandatet for konseptfasen vil være grunnlaget for utvikling av prosjektforslaget.

Mandatet for konseptfasen bør inneholde:

  • Bakgrunn - hvilken situasjon ligger til grunn for dette forslaget til en ny konseptfase?
  • Hensikten med et eventuelt prosjekt – hvilket problem eller behov som skal dekkes og hvilke endringer prosjektet skal skape
  • Føringer for et eventuelt nytt prosjekt – Avhengigheter mot andre prosjekter eller virksomheter? Er det aktuelt å gjøre noen form for anskaffelser i prosjektet? IT-politiske føringer? Føringer knyttet til virksomhetsarkitektur?
  • Erfaringer og annen nyttig informasjon
  • Beskrivelse av konseptfasen – organisering og ansvar, resultater, kostnader, tidsramme, ressursbehov, samt forslag til tilnærming i et eventuelt nytt prosjekt
  • Gjennomgang av BP1 sjekkliste

Det er viktig at mandatet er konkret og enkelt å kommunisere. Det skal være tydelig hva som skal oppnås ved å iverksette dette forslaget.

Det finnes dokumentmaler for alle de viktigste styringsdokumentene.

Deldette