Oppdatert gevinstrealiseringsplan

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Gevinstrealiseringsplanen er et ledelsesprodukt som definerer hvordan gevinster fra prosjektets produkter måles, når de er tenkt å oppnås samt roller og ansvar for tiltak som bidrar til å realisere gevinster.

Gevinstrealiseringsplanen opprettes i planleggingsfasen og godkjennes i beslutningspunkt 3. Deretter skal den oppdateres ved hver faseavslutning slik at den kontinuerlig reflekterer enderinger og beslutninger som gjøres underveis i prosjektet.

Deldette