Oppdatert prosjektbegrunnelse

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Prosjektbegrunnelsen brukes for å dokumentere grunnlaget for å sette i gang prosjektet, basert på kostnader (på utvikling, implementering og inkrementelle løpende drifts- og vedlikeholdskostnader) opp mot gevinster som skal oppnås. I konseptfasen utarbeides den første versjonen av prosjektbegrunnelsen for det valgte prosjekt, og knyttes opp mot prosjektforslaget. Den videreutvikles og forfines i planleggingsfasen og gjennomgås og oppdateres ved hver faseovergang.

Deldette