Oppdatert styringsdokument

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Formålet med Styringsdokumentet er å definere prosjektet, danne grunnlaget for riktig prosjektledelse og vurdere om det totalt sett blir vellykket.

Styringsdokumentet er et levende ledelsesprodukt og skal bestandig gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet. Styringsdokumentet vil måtte oppdateres etter behov og som et minimum på slutten av en fase.

Deldette