Produktbeskrivelse

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Produktbeskrivelser skal gi en forståelse av produktets hensikt, egenskap, utseende og leveringsformat.

Beskrivelsen skal bidra til at det blir mulig å identifisere alle aktiviteter for å fremskaffe, evaluere og godkjenne produktet. Beskrivelsen bør definere hvem som vil bruke produktet og hvilke kvalitetskriterier og -toleranser det skal tilfredsstille. Ulike IT-politiske føringer vil kunne være bakgrunn for enkelte krav.

Beskrivelsen bør definere hvem som skal kvalitetskontrollere produktet, hvilke kvalitetsmetoder (f-eks. testmetoder) som er aktuelle og hvem som har endelig godkjenningsansvar. Beskrivelsen kan også beskrive hvilke ferdigheter som må innehas av ressurser som skal fremskaffe og/eller kvalitetskontrollere produktet. Det bør verifiseres at alle produkter fra prosjektet kan knyttes til definerte nyttevirkninger som igjen kan måles som gevinster.

Deldette