Prosjektforslag

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 04. Jan 2022

​Et prosjektforslag er et ledelsesprodukt som skal gi et solid og fullstendig fundament for å igangsette prosjektet. Prosjektforslaget opprettes i konseptfasen og bygger videre på mandatet for konseptfasen. I planleggingsfasen utvides og forfines innholdet i prosjektforslaget i styringsdokumentet, deretter vedlikeholdes ikke prosjektforslaget lenger.

Prosjektforslaget bør inneholde følgende elementer:

  • Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet – Hva er hensikten med prosjektet? Hvilke endringer skal prosjektet skape?
  • Konseptvalgets vurderinger - Hvilke alternative konsepter som er vurdert og hvilket konsept som anbefales.
  • Prosjektets hovedprodukter – Hvilke hovedelementer er det prosjektet skal levere?
  • Interessenter – De viktigste interne og eksterne interessentene
  • Rammebetingelser – Prosjektets føringer og avgrensninger
  • Prosjektets forventede gevinster – Hvilke gevinster forventes det at prosjektet skal føre til?
  • Overordnet organisering – Prosjektets overordnede organisering og forankring
  • Prosjektets avhengigheter og forutsetninger – Hva skal til for at prosjektet lykkes?
  • Skisse til overordnet prosjektplan - En grov foreløpig skisse til prosjektplan.

Det finnes dokumentmaler for alle de viktigste styringsdokumentene.

Deldette