Styringsdokument

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 04. Jan 2022

​Formålet med styringsdokumentet er å definere prosjektet, danne grunnlaget for riktig prosjektledelse og vurdere om det totalt sett blir vellykket. Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for prosjektet og danner “kontrakten” mellom prosjektlederen og prosjekteieren/prosjektstyret.

De tre hovedmåtene å bruke styringsdokumentet på er:

 • Sikre at prosjektet har et sunt grunnlag før prosjektstyret blir bedt om å gjøre noen viktige forpliktelser i prosjektet
 • Fungere som et basisdokument som prosjektstyret kan bruke for å vurdere fremdrift, eventuelle avvik og spørsmål om det pågående prosjektets levedyktighet
 • Gir et enkelt referansepunkt til prosjektet slik at personer som kommer inn i prosjektet raskt og lett kan finne ut hva prosjektet gjelder, og hvordan det styres.

Styringsdokumentet er et levende ledelsesprodukt i og med at det bestandig skal gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet. Delproduktene vil måtte oppdateres og fryses på nytt, etter behov, på slutten av fasen, for å gjenspeile nåværende status på sine enkeltdeler.

Styringsdokumentet bør inneholde:

 • Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
 • Prosjektets mål
 • Beskrivelse av prosjektproduktet – hva prosjektet skal levere
 • Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi
 • Rammebetingelser for prosjektet
 • Organisering, roller og ansvar
 • Strategier for gjennomføring/prosjekttilnærming:
  • Konkurransestrategi
  • Utviklingsstrategi/valg av metode
  • Kvalitetsstrategi
  • Strategi for implementering og overføring til linjen
  • Usikkerhetsstrategi
  • Gjennomføringsstrategi
  • Konfigurasjonsstrategi
 • Prosjektets avhengigheter og forutsetninger
 • Prosjektplan
  • Faser og hovedleveranser, samordnet med planer for fremskaffelsen av de ulike hovedleveransene.
  • Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter
  • Periodisert budsjett og investeringsplan
  • Vurdering av prosjektets usikkerheter
  • Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer
 • Toleranser – tillat avvik fra plan før det må eskaleres til prosjekteier

Det finnes dokumentmaler for alle de viktigste styringsdokumentene.

Deldette