Styringsdokument

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

​Formålet med styringsdokumentet er å definere prosjektet, danne grunnlaget for riktig prosjektledelse og vurdere om det totalt sett blir vellykket. Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for prosjektet og danner (sammen med prosjektplanen) “kontrakten” mellom prosjektlederen og prosjekteieren/prosjektstyret.

De tre hovedmåtene å bruke styringsdokumentet på er:

 • Sikre at prosjektet har et sunt grunnlag før prosjektstyret blir bedt om å gjøre noen viktige forpliktelser i prosjektet
 • Fungere som et basisdokument som prosjektstyret kan bruke for å vurdere fremdrift, eventuelle avvik og spørsmål om det pågående prosjektets levedyktighet
 • Gir et enkelt referansepunkt til prosjektet slik at personer som kommer inn i prosjektet raskt og lett kan finne ut hva prosjektet gjelder, og hvordan det styres.

Styringsdokumentet er et levende ledelsesprodukt i og med at det bestandig skal gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet. Delproduktene vil måtte oppdateres og fryses på nytt, etter behov, på slutten av fasen, for å gjenspeile nåværende status på sine enkeltdeler.

Styringsdokumentet bør inneholde:

 • Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
 • Prosjektets mål
 • Beskrivelse av prosjektproduktet – hva prosjektet skal levere
 • Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi
 • Rammebetingelser for prosjektet
 • Organisering, roller og ansvar
 • Strategier for gjennomføring/prosjekttilnærming:
  • Konkurransestrategi
  • Utviklingsstrategi/valg av metode
  • Kvalitetsstrategi
  • Strategi for implementering og overføring til linjen
  • Usikkerhetsstrategi
  • Gjennomføringsstrategi
  • Konfigurasjonsstrategi
 • Prosjektets avhengigheter og forutsetninger
 • Prosjektplan
  • Faser og hovedleveranser, samordnet med planer for fremskaffelsen av de ulike hovedleveransene.
  • Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter
  • Periodisert budsjett og investeringsplan
  • Vurdering av prosjektets usikkerheter
  • Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer
 • Toleranser – tillat avvik fra plan før det må eskaleres til prosjekteier

Deldette