Usikkerhetsstrategi

Publisert: 20. Mai 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Usikkerhetsstrategien beskriver hensikten med usikkerhetsstyring, prosedyrene som vil bli brukt, roller og ansvar, usikkerhetstoleransene, tidspunkter for usikkerhetsanalyser, verktøy og teknikker, og krav til rapportering.

Deldette