Krav i budsjettprosessen

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 25. jun 2019

Det er en målsetning å oppnå bedre styring og samordning av IKT-investeringer i statlig sektor. Det er derfor innført overordnede fellesføringer for alle IKT relaterte investeringer i staten. Det inneholder viktige pålegg og anbefalinger fra ulike regelverk og beslutninger sentralt, for å lette oversikten for virksomhetene. Eksempler på slike fellesføringer er krav til samordning med andre etater, etterlevelse av felles arkitekturprinsipper og pålagt bruk av felles løsninger.

Gjeldende fellesføringer er gitt i Digitaliseringsrundskrivet fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). Selv om organisasjons- og tjenesteutvikling i staten er et sektoransvar, vil behovet for felles løsninger kreve mer samordning og sektorovergripende innsats. Det har blant annet ført til at KMD på IKT-området vurderer satsningsforslagene fra de andre fagdepartementene og som et ledd i budsjettprosessen gir en uttalelse til Finansdepartementet (FIN).

Deldette