Nasjonale felleskomponenter

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 05. jun 2019

Regjeringens satsing på felleskomponenter er et hovedprinsipp i utviklingen av en døgnåpen elektronisk forvaltning. Dette beskrives i St.meld. nr.17 (2006 – 2007) Eit informasjonssamfunn for alle. Hovedbegrunnelsen er mer effektiv elektronisk samhandling og å hindre utvikling av de samme løsningene flere ganger. I Difi rapport 2010:17 - Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles, foreslås fem nasjonale felleskomponenter på et overordnet nivå. Disse er:

  • Enhetsregisteret (grunndata om virksomhet)
  • Folkeregisteret (grunndata om person)
  • Matrikkelen (grunndata om eiendom)
  • Altinn (-komponentene)
  • Felles infrastruktur for e-ID i offentlig sektor

Deldette