Standardisering

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 07. Feb 2021

Stortingsmelding nr 17 (2006-2007), ”IT-meldingen”, ble det definert som et tiltak å etablere en referansekatalog for forvaltningsstandarder. Første versjon av referansekatalogen ble publisert i desember 2007. 2. versjon var klar i 2009 og 3. versjon i 2011. Anbefalte forvaltningsstandarder besluttes i Digitaliseringsdirektoratet, mens obligatoriske forvaltningsstandarder besluttes i KMD/regjeringen. De obligatoriske forvaltningsstandardene tas inn i forskrift om IT-standarder i forvaltningen.

Referansekatalogen er en oversikt over IT-standarder som er obligatoriske eller anbefalte for offentlig sektor. IT-standardene kan være tekniske, semantiske eller organisatoriske. I referansekatalogen finnes:

  • De obligatoriske forvaltningsstandarder som inngår i forskrift om IT-standarder i forvaltningen
  • Obligatoriske forvaltningsstandarder fra annet lovverk/beslutninger
  • Anbefalte forvaltningsstandarder

Les mer om standardiseringsarbeidet på digdir.no

Deldette