PRINCE2 prinsipp

I PRINCE2® er det definert sju overordna prinsipp som avgjer om prosjektet verkeleg blir styrt etter PRINCE2®, og dermed etterlever god praksis.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endra: 05. nov 2019

Fylgjande utgjer Prosjektrettleiarens grunnleggande prinsipp:

Her finn du og litt om verksemdstyring og prosjekteigarstyring som er viktige føresetnader for god prosjektsyring i verksemda.

Sharethis