Lære frå røynsler

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endra: 09. Mai 2019

Kvart prosjekt skal lære frå tidlegare røynsler. Ein skal søkje tidlegare røynsler, dokumentere og bruke dei gjennom heile prosjektets levetid. Det vil seie at når eit prosjekt blir starta, bør ein gå gjennom tidlegare eller liknande prosjekt for å sjå om ein kan bruke røynsler om igjen. Læringa må fortsette gjennom heile prosjektets levetid. Når prosjektet blir avslutta, må røynsler bli dokumenterte, slik at ein kan bruke dei i seinare prosjekter.

Sharethis