Prosjekteigarstyring

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 21. okt 2019

Prosjekteigarstyring er den overordna styringa av enkeltprosjekt i ei verksemd. Frå ein avgjer at ein skal bruke ressursar på å planleggje eit prosjekt (starte planleggingsfasen) til ein avgjer at prosjektet skal bli avslutta. God prosjekteigarstyring skal sikre at prosjekta blir leia i høve til beste praksis. Gjennom prosjekteigarstyringa blir prosjektstyret i stand til å ta dei viktige og rette avgjerda og utøve overordna kontroll, samtidig som den daglege leiinga av prosjektet blir delegert til prosjektleiar.

Prosjekteigarstyringa skal sikre at:

  • Ein har grunnlag for å starte planleggingsfasen gjennom godkjend prosjektforslag
  • Ein har grunnlag for å kunne levere prosjektets produkt
  • Ein har sikra overordna styring og kontroll i heile prosjektets levetid
  • Ein har sikra oppfylging av prosjektets forretningsmessige forankring i heile prosjektets levetid
  • Verksemdas leiinga har eit grensesnitt til prosjektet
  • Ein har myndigheit til å avslutte prosjektet
  • Planer for å realisere vinster blir fylgt opp

Prosjekteigar blir oppnemnd av verksemdsleiinga i konseptfasen. Gjennom heile prosjektet er prosjekteigar ansvarleg for prosjektgrunngjevinga. Prosjekteigar utnemner resten av prosjektstyret, seniorbrukar og seniorleverandør.

Sjå også om endringsleiing under det tverrgåande temaet gevinstrealisering.

Deldette