Prosjektet sitt produkt i fokus

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 05. jun 2019

Eit prosjekt har definisjon og leveranse av prosjektet sitt produkt i fokus, og særskilt produktas kvalitetskrav. Produkta beskriv ein før aktivitetane som skal produsere dei. Ein utarbeider produktbeskriving for å gi klarheit gjennom å definere føremålet med kvart enkelt produkt, samansetning, utreiing, format, kvalitetskriterier og kvalitetsmetode.

Deldette